Inkontinens

31.05.2021

VISSTE DU AT...
1 av 4 kvinner  over 30, sliter med en form for inkontinens? Og at stressinkontinens faktisk er mulig å bli kvitt gjennom trening?

ULIKE ÅRSAKER TIL URINLEKKASJE

Det er mange ulike faktorer som kan forårsake urinlekkasje. Bekkenbunnsmuskulaturen vil miste sin elastisitet som følge av naturlige endringer, som svangerskap eller overgangsalder. Når denne muskulaturen svekkes, vil det kunne føre til lekkasjer ved f.eks. hopp, nys eller hoste. Regelmessig og riktig trening vil forebygge slike lekkasjer.

Gjentatte urinveisinfeksjoner, medisinering, kronisk hoste, overvekt og ulike medisinske diagnoser vil kunne føre til lekkasjer. Hos kvinner skiller vi mellom:

  • Stressinkontinens: Svak bekkenmuskulatur, Musklene er ikke sterke nok til å holde blæren lukket under økt trykk. Eksempelvis ved nys, hopp eller annen aktivitet. 1 av 4 kvinner opplever stressinkontinens i løpet av livet.
  • Hastverksinkontinens: Overaktiv blære, betyr at du ofte føler trang til å gå på toalettet, men rekker ikke frem i tide. Små til større lekkasjer er vanlig, i noen tilfeller blæretømming.
  • Blandingsinkontinens: Kombinasjon av stress og hastverksinkontinens
  • Overflow inkontinens: ufullstendig blæretømming, forårsaket av svak bekken muskulatur og redusert nervefunskjon. Følelse av ufullstendig tømming, urinerer ofte med får det ikke til.

HØRT DET FØR? KNIP, KNIP NÅ, KNIP OVERALT
Det er ikke tull, man kan utføre knipeøvelser overalt, helst så ofte som mulig. Utfordringer er å huske det. I en hektisk hverdag er det lett å glemme. Hva med å sette på en liten diskre alarm på telefonen din en gang eller to om dagen?
Vet du hvilke muskler som skal trenes? Kjenn etter når du sitter på toalettet. Prøv å stanse urinstrålen midt i en vannlating som en test, bli kjent med hvilke muskler som skal trenes. Å stoppe urinstrålen under vannlating er ikke trening emn kun en test for å bli kjent med muskulaturen.  Når du har “oppdaget” den riktige muskulaturen, kan du trene når du står eller sitter.  Du skal trekke området mellom endetarm og skjeden (perineum) opp og litt inn mot kroppen.
Utfør 10 raske knip, så raskt og hardt du klarer, gjenta 3 ganger. Følg etter med 5 lange knip hvor du holder knipet i 10 sekunder. Husk å slipp knipet, og slapp av i muskulaturen mellom hvert knip

INSTITUSJON ELLER HJEMMETJENESTE?

KOMMUNALT ANBUD
Når man er pasient ved et alders eller sykehjem er det kommunalt anbud som leverer medisinsk forbruksmateriell. Det vil si at pasienten selv ikke kan velge hvilken leverandør han/hun ønsker å bruke. Det er sykehjemmet som står for bestilling og produkt-tilpasning for hver pasient.

BLÅRESEPT
Hvis du bor i bolig med service, omsorgsbolig eller har hjemmetjeneste, vil du få varer du har behov for på Blå resept. Dette forskrives av lege. Maske Bandagist vil hjelpe deg med å finne riktig produkt som er tilpasset deg og ditt behov. Alle produkter som er mulig å få dekket står spesifisert i produkt og prislisten

RIKTIG PRODUKT TIL RIKTIG TID
Hos Maske Bandagist er vi best på medisinsk forbruksmateriell. Våre leverandører sørger for at våre medarbeidere til enhver tid er oppdatert på nyheter, og til enhver tid har oversikt over tilgjengelige produkter. I alle våre avdelinger vil du finne helsepersonell med lang erfaring.

Husk å bestille dine varer i god tid før du går tom

  • Du kan bestille varer for inntil 3 måneders forbruk
  • Planlegg godt, og bestill i god tid
  • Ønsker du å få varene kjørt hjem, må du bestille i hele esker.

Urinlekkasje kan variere, noen får mindre lekkasjer, andre får mer. Sørg for at du til enhver tid har det produktet som er best for deg.

REGELVERK INKONTINENS
Hvis du har et reelt problem med urin og/eller avførings inkontinens kan få forskrevet produkter på blå resept. Det er din lege som forskriver resepten etter utredning.
Det er bandagist eller apotek som i samarbeid med deg skal finne de produktene som du trenger for å få en god livskvalitet.
For barn gjelder egne regler, det er forskjell på sengevæting om natten, og lekkasjer på dagtid.

ANALINKONTINENS
Du kan få forskrevet forbruksmateriell for analirrigasjon når legen vurderer dette som nødvendig. Det er imidlertid svært viktig at det blir gitt korrekt opplæring og veiledning av Stomi- eller kyndig sykepleier på poliklinikk, før det tas i bruk hjemme.

NATTENURESE HOS BARN
For barn som sliter med sengevæting om natten kan det ytes stønad fra barnet fyller 8 år. Det skal være relevant autorisert spesialist eller lege ved samme sykehusavdeling som skal forskrive dette. Før man får forskrevet blå resept, skal det dokumenteres at signalmatte eller medikamenter ikke fører frem

DAGINKONTINENS BARN
Hos barn med med daginkontinens for urin og/eller avføring dekkes utgiftene til inkontinensvarer fra fylte 5 år. Resepten må forskrives av spesialist i pediatri, barnekirurgi, nevrologi eller urologi eller gastrokirurgi etter at annen behandling ikke har ført frem.